ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση αυτού του ιστότοπου (εφεξής «website») αν δεν συμφωνείτε με την ισχύ αυτών των όρων χρήσης.

 

 1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Το website ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΠΛΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής , οδός Ελ.Βενιζέλου & Δελβίνου, αρ.-, ΤΚ 14671 , τηλ. 210-8136186, φαξ 210-8131098 e-mail info@elitestrom.gr (εφεξής «εταιρεία»). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του website, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρείας και τον χρήστη και ρυθμίζουν τη μεταξύ τους σχέση. Οποιοδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητά. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, κάθε χρήστης (στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων, πχ ανηλίκων ή ατόμων υπό δικαστική συμπαράσταση) ο οποίος εισέρχεται και κάνει χρήση αυτού του website θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η χρήση του παρόντος website υπόκειται στους κατωτέρω όρους και η χρήση του τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους αυτούς.

1.2 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, θα δημοσιεύσει την τροποποιημένη έκδοση στο website, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την αυτόματη ισχύ της τροποποιημένης έκδοσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά τους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου για να λάβει γνώση των ενημερωμένων εκδόσεων.

1.3 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων των Όρων Χρήσης και των διατάξεων της Πολιτικής Απορρήτου, υπερισχύουν οι διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου.

1.4 Η αγορά αγαθών (και γενικώς οποιαδήποτε συναλλαγή) δεν είναι δυνατή μέσω αυτού του website. Το website έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

2.1 Το website ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες κάθε είδους, ιδίως κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο (εφεξής «περιεχόμενο»). Στο περιεχόμενο ενδέχεται να περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή/και τρίτους που την έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του website αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησία της εταιρείας (ή τρίτων δικαιοπαρόχων της εταιρείας) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκτύπωση, λήψη, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου που εμπεριέχει υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας ή επέμβαση σε αυτό, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή του υλικού αυτού στο website περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

2.3 Η εταιρεία δεν αποδέχεται και απορρίπτει οποιοδήποτε δημιουργικό υλικό, ιδέες ή προτάσεις, εκτός εάν το ζητήσει ρητά.

 

 1. Πρόσβαση

3.1 Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο website όσο το δυνατόν πιο αδιάλειπτα. Στόχος της εταιρείας μας είναι η διαθεσιμότητα κάθε ώρα κάθε ημέρας, συμπεριλαμβανομένων αργιών (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα). Ωστόσο, και παρά τη βούληση της εταιρείας, μπορεί να υπάρξουν προσωρινές διακοπές διαθεσιμότητας χωρίς προειδοποίηση, ιδίως σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή ανωτέρας βίας.

3.2 Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης ή μόνιμης ή προσωρινής απενεργοποίησης του website ή οποιουδήποτε μεμονωμένης ιστοσελίδας του, με ή χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. Απαγορεύσεις

4.1 Ο χρήστης του website  δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να κάνει χρήση του website  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το website για οποιαδήποτε χρήση που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικη (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομη ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών. Απαγορεύεται επίσης η χρήση του website με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα για να δημοσιεύσει περιεχόμενο που είναι παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, επικίνδυνο ή επιβλαβές ή άλλως αποδοκιμαστέο, περιέχει απειλές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή έχει ρατσιστική ή ξενοφοβική χροιά.

4.2 Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στον χρήστη:

α) να ανεβάζει αρχεία στο website ή να επιχειρήσει να τα ανεβάσει ή να στείλει αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, worms, bots ή άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά προγράμματα ή να βλάψει, παρεμποδίσει ή αποκλείσει  το website με οποιονδήποτε τρόπο.

β) να αποκτήσει ή να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο website, στο δίκτυο ή στο περιεχόμενο, ιδίως με hacking, spoofing ή παρακάμπτοντας ή απενεργοποιώντας firewalls ή άλλες τεχνολογίες ή άλλες συσκευές προστασίας ή ασφάλειας.

4.3 Η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή τα δικαστήρια εάν της ζητηθεί ή της δοθεί εντολή να αποκαλύψει την ταυτότητα ή την τοποθεσία οποιουδήποτε ύποπτου ότι έχει διαπράξει αδίκημα σε σχέση με τη χρήση αυτού του website.

4.4  Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αγαθά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που εμφανίζονται στο website.

 

 1. Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

5.1 Το website ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την εταιρεία, η οποία ουδεμία ευθύνη (εγγυητική, αποζημιωτική ή άλλη) για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

5.2 Αν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, φεύγει από το website, μεταβαίνει στον εν λόγω δικτυακό τόπο και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Η εταιρεία δεν έχει ελέγξει και δεν είναι υπεύθυνη για αυτούς τους τόπους ή το περιεχόμενό τους και τη διαθεσιμότητά τους. Δεν επηρεάζει το περιεχόμενο πίσω από τον σύνδεσμο. Η εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται στους εν λόγω ιστότοπους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση αυτών των ιστοσελίδων ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους τους, οι οποίοι φέρουν κάθε σχετική ευθύνη.

 

 1. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί το περιεχόμενο αυτού του website σωστό και ενημερωμένο. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου αυτού του website.

6.2 Ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο website αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της εταιρείας όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Με τη χρήση του website, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί για αυτές. Η εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι το περιεχόμενο του website είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε σκοπό, αλλά παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

6.2 Οι εικόνες, οι φωτογραφίες, το βάρος, οι διαστάσεις και γενικά οι περιγραφές των αγαθών που εκτίθενται σε αυτό το website είναι ενδεικτικές και πρέπει να νοούνται ως γενικός οδηγός για τα αγαθά. Μπορεί να υπάρχουν λογικές, μικρές αποκλίσεις από την πραγματική τους εικόνα. Ο χρήστης δύναται να εξετάσει τα αγαθά στα σημεία πώλησής τους. Αποκλίσεις μπορεί να προκύψουν λόγω της τεχνικής εκπροσώπησης, των αλλαγών στη ροή εργασιών και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης προϊόντων.

 

 1. Ευθύνη

7.1 Η χρήση του website γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

7.2 H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές αγαθών που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο website ή το αντίστροφο.

7.3 Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7.4 Η εταιρεία είναι απεριόριστα υπεύθυνη για πρόκληση βλάβης από πρόθεση ή/και σοβαρή αμέλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται ή αποκλείεται σύμφωνα με τα εξής: Η ευθύνη περιορίζεται στη θετική ζημία, πλέον λογικών εξόδων. Αποκλείεται κάθε αποζημίωση αποθετικής ζημίας (έμμεσες ζημίες, επακόλουθες ζημίες, ζημίες και απώλειας κερδών). Η εταιρεία ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια μόνο εάν παραβιάζεται διάταξη, η τήρηση της οποίας έχει αιτιώδη συνάφεια με την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης μεταξύ χρήστη και εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια. Κάθε ευθύνη αποκλείεται αν μπορούσε να αποφευχθεί με κατάλληλη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Η ευθύνη για απώλεια δεδομένων περιορίζεται στην τυπική προσπάθεια αποκατάστασης μέσω συνηθισμένων αντίγραφα ασφαλείας και κατάλληλα για τον κίνδυνο αντίγραφα ασφαλείας.

7.8 Οι περιορισμοί της ευθύνης δεν ισχύουν για νόμιμες ή εμπορικές εγγυήσεις που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία.

 

 1. Λοιποί όροι

8.1 Η χρήση του website διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ρητά εξαιρούμενης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (CISG).

8.2 Οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από τη χρήση του υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας.

8.3 Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο άκυρος όρος αντικαθίσταται αυτομάτως από άλλο έγκυρο όρο, ο οποίος θα προκαλεί αντίστοιχο με τον άκυρο όρο, αποτέλεσμα, ιδίως οικονομικό. 

8.4 Σε περίπτωση χρήσης του website από χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

8.5 Οι παρόντες όροι χρήσης ενημερώθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2018.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία «ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΠΛΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψη την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Η αγορά αγαθών (και γενικώς οποιαδήποτε συναλλαγή) δεν είναι δυνατή μέσω αυτού του website. Το website έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Αν με οποιοδήποτε τρόπο περιέλθουν τέτοια δεδομένα στην εταιρεία, η εταιρεία θα τα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξει η εταιρεία από τον χρήστη, πότε και πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, πώς το προστατεύει, σε ποια πρόσωπα τα επικοινωνεί και γιατί. Εξηγούνται επίσης τα δικαιώματά του χρήστη και ο έλεγχος της χρήσης των δεδομένων αυτών.

 

 1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται (σε) και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

1.2 Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

1.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σημαίνει κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

1.4 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας. Η εταιρεία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγει.

1.5 Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από το ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφαρμοζομένων και των αποφάσεών της), και το ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο ν. 2472/1997 αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.

1.6 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν το άτομο έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς συγκατάθεση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 2472/1997 (άρθρο 5). Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο ν. 2472/1997 (άρθρο 7). Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Αρχή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί, εκτός αν εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του ν. 2472/1997 (άρθρο 7Α). Η Αρχή καταχωρεί τη γνωστοποίηση σε ειδικό μητρώο. Όταν η επεξεργασία αφορά ευαίσθητα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο μετά από άδεια της Αρχής, η οποία χορηγείται με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Άδεια επίσης μπορεί να απαιτείται για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε., καθώς και για τη διασύνδεση αρχείων.

1.7 Ο ν. 2472/1997 παρέχει το δικαίωμα σε κάθε υποκείμενο δεδομένων έναντι όλων όσων τηρούν και επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά είναι:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθ. 11): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σας ενημερώνει για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

β) Το δικαίωμα πρόσβασης (άρθ. 12): Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα έχετε δικαίωμα να ζητείτε και να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες για τα δεδομένα που σας αφορούν, όπως την φύση τους, την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης σας ξεκινήστε στέλνοντας στην εταιρεία μια απλή συστημένη επιστολή. Κρατήστε αντίγραφο της επιστολής και την ταχυδρομική απόδειξη. Η εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Αν δεν απαντήσει εμπρόθεσμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, τότε μπορείτε να υποβάλετε αναφορά/καταγγελία στην Αρχή και να ζητήσετε να εξετάσει το αίτημα σας.

γ) Το δικαίωμα αντίρρησης (άρθ. 13): Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις με αίτημα σας προς την εταιρεία και να ζητήσετε την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως ανωτέρω.

 

 1. Πολιτική για αυτό το website

2.1 Η Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του website. Η εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

2.2. Η Πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του website σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την διαχείριση ή/και την κυριότητα της εταιρείας. Η Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η εταιρεία δεν ελέγχει.

2.3 Χρησιμοποιώντας αυτό το website, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που παρέχει με τη συναίνεσή του στην εταιρεία, όπως εξειδικεύονται στην Πολιτική. Επίσης αναγνωρίζει ότι η εταιρεία μπορεί περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο την Πολιτική, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Πρόθεση της εταιρείας είναι να κοινοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική, ώστε ο χρήστης να είναι πάντα ενημερωμένος. Η Πολιτική είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί αφού είναι τοποθετημένη στην αρχική σελίδα και είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε σελίδα του website. Στις σελίδες αυτές μπορεί να παρέχονται περισσότερες επεξηγήσεις, όπου απαιτείται, σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.

2.2 Η εταιρεία ενδέχεται να εκδίδει και να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή διαφημιστικά σε χρήστες που ρητά ζήτησαν αυτή την υπηρεσία. Κατά την εγγραφή του χρήστη για διαφήμιση (πχ εγγραφή στο newsletter της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου), η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για τις προτιμήσεις αγαθών, το όνομά του χρήστη, την ταχυδρομική διεύθυνση του ή/και το e-mail του για να αποστέλλει στον χρήστη τις αιτούμενες πληροφορίες για τα αγαθά ή ενημερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις για ειδικές προωθήσεις σύμφωνα με τις εκφρασμένες αγοραστικές συνήθειες του χρήστη. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγει και χρησιμοποιεί, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και άλλα δεδομένα σχετικά με τους αποδέκτες των διαφημιστικών e-mail στο πλαίσιο μιας καλύτερη κατανόησης των εκφρασμένων προτιμήσεων του χρήστη. Ενδέχεται να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη και για την απόφασή της αγοράς του. Ωστόσο, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι εντελώς προαιρετική. Η συλλογή τέτοιων πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και πωλήσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της εταιρείας και συνεχώς βελτιστοποιούνται. Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από αυτές τις ενέργειες είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που απαραίτητα παρέχονται σε κάθε διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου ή στα ενημερωτικά δελτία ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Μπορεί επίσης να διαγράψει τον λογαριασμό του.

2.3 Όταν ο χρήστης συμμετέχει σε κριτικές αγαθών, αναφορές αγαθών ή άλλο περιεχόμενο σχετικά με το περιεχόμενο του website, η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το περιεχόμενο της κριτικής ή αναφοράς του χρήστη. Η συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία μπορούμε να παρέχει ακριβή και αυθεντικά σχόλια για τα προϊόντα μας.

2.8 Η εταιρεία δεν συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα από τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από συνεργαζόμενους συνεργάτες (πχ φυσικά καταστήματα) εφόσον έχει παρασχεθεί προς αυτά η σχετική συναίνεση των υποκειμένων. Στην περίπτωση αυτή, οι συνεργάτες αυτοί κοινοποιούν στην εταιρεία τέτοια δεδομένα (ενδεικτικά, ονόματα και ταχυδρομικές διευθύνσεις) όταν ζητείται η αποστολή καταλόγου αγαθών της εταιρείας. Η εταιρεία λαμβάνει επίσης πρόσθετα δεδομένα από αυτά τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωμένων στοιχείων παράδοσης και διεύθυνσης των πελατών μας, τα οποία η εταιρεία χρησιμοποιεί για την ενημέρωση του αρχείου της προς διασφάλιση ορθής παράδοσης των καταλόγων.

 

 1. Ιδιωτικότητα

3.1 Για την απλή περιήγησή σας στο website η εταιρεία δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο, με τις κάτωθι εξαιρέσεις.

3.2 Το website χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών που βασικά χρησιμεύουν ως ταυτότητα του υπολογιστή σας. Αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser) στον υπολογιστή σας. Η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία ενός δικτυακού τόπου ή η βελτιστοποίησή του. Όταν επισκέπτεστε το website, τα cookies μεταδίδονται στον περιηγητή σας. Σκοπός αυτών των cookies είναι να διαφοροποιηθεί ο περιηγητής του χρήστη από άλλα προγράμματα περιήγησης που επισκέπτονται το site, ώστε η εταιρεία να παρέχει βελτιωμένες ή σε ορισμένες περιπτώσεις εξατομικευμένες λειτουργίες του website. Τα cookies ενδέχεται να παραμείνουν στο σκληρό δίσκο του χρήστη και αφού εγκαταλείψει το website. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής είτε απευθείας από την εταιρεία (first-party cookies) είτε από τρίτα μέρη στα οποία η εταιρεία έχει αναθέσει την αποστολή τους (third-party cookies). Με τα first-party cookies, η εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει τον χρήστη όταν επιστρέφει στο website. O χρήστης έχει την επιλογή να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη χρήση cookies. Μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα αλλάζοντας ή καθορίζοντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις του. Αν δεν επιλέξει να χρησιμοποιεί cookies, μπορεί να μην είναι δυνατή η εγγραφή ή να χρησιμοποιεί κάποιες λειτουργίες του website που απαιτούν τη χρήση cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά ελέγχου των cookies, παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα

http://www.youronlinechoices.com/gr/

3.3 Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τα third-party cookies της Google, Inc. για τις υπηρεσίες Google Analytics με στόχο τη συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων χρήσης, όπως τον αριθμό των επισκεπτών και τη συχνότητα των επισκέψεων στο website και τις μεμονωμένες σελίδες του, προς το σκοπό βελτίωσης της εμφάνισης και την ευχρηστίας του website. Πρόσθετες πληροφορίες για το σκοπό και την προστασία των δεδομένων στη συλλογή δεδομένων για την υπηρεσία του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ

https://www.google.com/analytics/terms/gr.html

Οι πληροφορίες που παράγονται σχετικά με τη χρήση αυτού του website μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτό το website, η διεύθυνση IP θα συντομευθεί εκ των προτέρων από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του website. Η διεύθυνση IP δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το Google Analytics και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη εγκατάσταση του Google Analytics Opt-out Browser Add-on (plug-in) που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.4 Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία δεν μεταβιβάζει τα δεδομένα του χρήστη. Εξαιρούνται περιπτώσεις συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εντολή δημόσιας αρχής.

3.5 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης της εταιρείας, τα δεδομένα των χρηστών μεταβιβάζονται αντιστοίχως, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στην Πολιτική, έως τροποποιήσεώς της.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

4.1 Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχει συλλέξει. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εύλογα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται από τους χρήστες από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση και από τυχαία απώλεια, ζημιά ή καταστροφή. Το σύστημά ασφαλείας της εταιρείας περιλαμβάνει πρωτόκολλα για έλεγχο ταυτότητας χρηστών και περιορισμό της πρόσβασης. Κάθε υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω δημόσιων δικτύων ή ασύρματα, πραγματοποιείται κατόπιν κρυπτογράφησης.

4.2 Ειδικότερα:... à Ανάλυση μέτρων Προστασίας

4.3 Η εταιρεία δεν προσφέρει αγαθά σε κανέναν κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ή αποστέλλει μηνύματα προς ανηλίκους.

 

 1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την Πολιτική ή την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλέφωνο: 22620 59825

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@en.sealy.gr

Διεύθυνση:59ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ 32 009

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 1/3/2018